ယံုၾကည္ျခင္းကုိအရင္းျပဳ၍

>>>Download

ဆုိ - မဒီ

VERSE 1
ညအေမွာအုပ္စုိးဆဲကြယ္ ငါ့မနက္ျဖန္ရယ္
ညကုိအံတုရင္း လမ္းဆံုးေတာ့မယ္
ကမ္းနဲ႔အေ၀း ေဗဒါပင္ငယ္ေလးလုိ
ေမ်ာပါဆဲ ေရစီးေၾကာင္းေတြထဲ

VERSE 2
ဘ၀အေမွာင္မွာ ေလွ်ာက္လုိ႔ေန ငါ့မနက္ျဖန္ရယ္
မင္းလာမယ္ေမွ်ာ္ရင္း နစ္ျမဳပ္ေတာ့မယ္
လႈိင္းကၾကမ္း ကယ္တင္ရွင္ရွာရင္းနဲ႔
သမုဒၵရာထဲမွာ ဘယ္ကမ္းဆုိက္ပါ့မလဲ

CHORUS 1
ကမ္းေသာင္နဲ႔အလွမ္းေ၀းသူ
ကယ္သူမဲ့ ကမ္းနဲ႔ေ၀း ေမ်ာလြင့္ဆဲ ေလွကေလးရယ္
ေနေရာင္မရွိလမုိက္ည လႈိင္းေတြထဲ
ၾကယ္စင္တုိ႔ အလွမ္းကေ၀း ေမ်ာလြင့္ဆဲတိမ္တုိက္ငယ္
အတြယ္အတာမရွိ ငါ့ဘ၀လည္း မင္းလုိပဲ
ငါ့ရဲ႕အခ်ိန္ ေနသာမွ ျပည့္စံုမယ္ (ငါ့မနက္ျဖန္ရယ္)

VERSE 3
အေရွ႕ဆီမွာအလင္းႏုငယ္ ႏႈတ္ဆက္ေနၿပီ
ညအေမွာင္အိပ္မက္ဆုိး အဆံုးသတ္ေတာ့မယ္
လွမ္းၾကည့္ေတာ့ ေငြေသာင္ယံမနက္ခင္းဆီ
၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ ေစာင့္လုိ႔ႀကိဳၿပီ

VERSE 4
ဘ၀အေမွာင္ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီ လႈိင္းလည္းၿငိမ္ၿပီ
အနားယူေနႏုိင္ဖုိ႔ ေဖးမခဲ့သူ
ငါ့ရဲ႕အသက္ ခုိလႈံရာ သခင္ရွိၿပီ
အသက္တာခရီးမွာ ဘာမ်ားေၾကာက္ရမလဲ

CHORUS 2
နားခုိရာရွိခဲ့ၿပီ ကမ္းနဲ႔အေ၀း ေမ်ာလြင့္ဆဲ ေလွကေလးလုိ
ေနေရာင္မရွိ လမုိက္ည ၾကြင္းက်န္ေန
ၾကယ္ေတြလည္း အလွမ္းေ၀းလည္း ေကာင္းကင္ဘံုလက္တစ္ကမ္းပဲ
ယံုၾကည္ျခင္း အရင္းျပဳလုိ႔ အရယူခဲ့
ငါ့ရဲ႕သခင္ရင္ခြင္ထဲ ျပည့္စံုၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.