အမွတ္တမဲ့

>>>Download

ေတးဆုိ - ေနာေနာ္

ဟူး ဟူး ဟူး

VERSE 1
အာ႐ံုေတြမ်ားေနတယ္ ငါစိတ္တုိ႔ အထိန္းအခ်ဳပ္ ခက္ေန
မပီျပင္တဲ့ေလာကရဲ႕ ဒဏ္ထဲ ေရး
အႏုိင္ယူခ်င္ခဲ့သူေတြ ဆံုး႐ႈံးျခင္းနဲ႔ ေနာက္ဆုတ္မယ့္အခ်ိန္
ငါကုိယ္တုိင္ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီေလ ေရး

VERSE 2
မွန္ကန္စြာ အသက္ရွင္မယ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ေန႔ရဲ႕ေနာက္ကြယ္
နာက်င္စရာမ်ားလြန္းခဲ့ပါၿပီ ေရး
ပံုမွန္လည္ပတ္ေနတဲ့ ေန႔နဲ႔ညနဲ႔ ခြဲျခားမသိတယ္
ဒါေတြ ဘယ္သူ႕အျပစ္ေတြလဲ ေရး

PRE-CHO
တစ္ခုခုကုိ ဖက္တြယ္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဘ၀ကုိ ရင္ဆုိင္တုန္း ရင္ဆုိင္တုန္း
တစ္ေန႔ေန႔ ပ်က္စီးမယ္ ေနာက္က်ရင္ ခက္မယ္ ဆင္ျခင္ဦး ဆင္ျခင္ဦး

CHORUS
အမွတ္တမဲ့ဒဏ္ရာေတြ
??? အားလံုးေမ့လုိက္တယ္/အမိန္႔တစ္ခုဖတ္လုိက္တယ္
ေက်နပ္တယ္
အေကာင္းဆံုးသံစဥ္ေတြ
ငါဟာ ညည္းတြားရင္းနဲ႔ အားလံုးေမ့လုိက္တယ္
ေက်နပ္တယ္

(လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေန႔ေတြဆီ
 ကုိယ္ေလ ေနာက္လွည့္ၿပီးေတာ့ အျပစ္တင္ရဦးမယ္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.