ျခားနားခ်က္

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ - T. ခမ္းဆုိင္

VERSE 1
လူေတြႀကံစည္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႀကိဳးစားသမွ်ရယ္
တစ္ခ်ိန္မွာ ကမၻာေျမေပၚ မထင္မွတ္ဘဲ ထားခဲ့ရမယ္
ကုိယ္စီပုိင္ဆုိင္တဲ့ အေတြးအေခၚ ဥာဏ္အစြမ္းမ်ားနဲ႔လည္း
ႀကံဳလာၾကရမယ့္ ဒီေသျခင္း တားဆီးမရတယ္

VERSE 2
လူေတြ တီထြင္တဲ့ အစြမ္းအလြန္ထက္ ေဆး၀ါးမ်ားရယ္
ကုိယ္ေတာ္ျပန္ေခၚခ်ိန္ တန္ေတာ့လည္း အ႐ႈံးေပးရတယ္
အလုိေတာ္၀န္ခံရင္း လက္ေတာ္ထဲ ဆက္ကပ္လုိက္တယ္
သတၱ၀ါအားလံုးရဲ႕ ပုိင္ရွင္ဟာ ဘုရားျမတ္ျဖစ္တယ္

CHORUS
ဒီကမၻာႀကီးမတည္ေသာ္လည္း ဘုရားစကားတည္တယ္
ေယ႐ႈဘုရား ယံုသူအား အသက္ရၿပီကြယ္
တမလြန္အေရး ၀ိညာဥ္ေလးအတြက္ စိတ္ခ်ေစတယ္
အိမ္ေတာ္မွာ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ၀မ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးမြမ္း

VERSE 3
ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ ဆန္းၾကယ္တဲ့ အခန္းမ်ားအသင့္ပဲ
အုိနာျခင္းကင္းမဲ့ ကမၻာေျမနဲ႔ ျခားနားလြန္းတယ္
ႀကိဳဆုိေမွ်ာ္ေနတဲ့ ေကာင္းကင္သား ၀မ္းေျမာက္လိမ့္မယ္
ေရႊေရာင္အဆင္းအျပည့္နဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ဘုန္းတန္ခုိးေအာက္၀ယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.