မ်ဳိးေစ့

>>>Download

ေတးဆုိ  - ဘုိဘုိ

VERSE 1
ေျမေပၚက်တဲ့ မ်ဳိးေစ့ငယ္တစ္ေစ့အတြက္
အျမင္မွာ ပ်က္စီးေပ်ာက္သြားေပမယ့္လည္း
သဘာ၀တရားရဲ႕ ျပဳစုေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ရယ္
အခ်ိန္တန္ရင္ ဖူးပြင့္သီးလာမယ္

VERSE 2
ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ အသက္စြန္႔သူ အေသြးေတြ
ေျမေပၚခၿပီး ဆံုးခဲ့ေပမယ့္လည္း
သခင္ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးဂတိေတာ္မ်ားေၾကာင့္ရယ္
ယံုၾကည္သူ မ်ဳိးေစ့ျဖစ္လာတယ္

CHORUS
ဘုရားသခင္အတြက္ ေပးကမ္းေသာအရာ
ဘယ္အရာမွ အခ်ည္းအႏွီးမျဖစ္ႏုိင္တယ္
ဘုရားသခင္အတြက္ စြန္႔ခဲ့အသက္တာလည္း
လူ႕အျမင္မွာ ဆံုး႐ႈံးသြားေပမယ့္
ဒီဘ၀၌ အဆတစ္ရာ ေနာင္ဘ၀အတြက္ အသက္ခ်မ္းသာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထားခဲ့ ဂတိတည္ရာ/ဂတိေတာ္ပါ

VERSE 3
လူသည္ ဘုရား၌ အသစ္ျဖစ္ေနခဲ့ရင္
ပုိင္ဆုိင္ရန္အတြက္ စြန္႔လႊတ္သူျဖစ္မယ္
၀ိညာဥ္မ်ဳိးေစ့ ႀကဲခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္အတြက္ရယ္
ေရႊျပည္ေတာ္ ရိတ္သိမ္းခြင့္ႀကံဳမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.