အသိစိတ္အလွတရား

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - စီယံ
Band: MYC
Studio: PTL

VERSE 1
အေမွာင္ကုိ ဇြတ္တုိးရင္း လမ္းမွားကုိေလွ်ာက္ကာ
မ်က္ရည္မ်ားၾကားမ်ား ေမာဟုိက္ပင္ပန္းလြန္းစြာ
ဒါကုိ ျပင္ဆင္ပါ ဆင္ျခင္စဥ္းစားယူပါ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္တုိး၀င္ပါ

VERSE 2
အေျဖကုိရွာရင္းနဲ႔ လမ္းစေပ်ာက္ဆံုးရင္
ဘုရားရွင္ျမတ္ေရွ႕မွာ ဒူးေထာက္၀န္ခ်လုိက္ပါ
ယံုၾကည္စိတ္ထားရင္း မျမင္ႏုိင္တဲ့ ခရီးလမ္းမွာ
ကုိယ္ေတာ္ကို လက္တြဲလုိ႔ ေလွ်ာက္ႏုိင္ေစ

CHORUS
အားငယ္သူအားေပးလုိက္ပါ
ညႇဳိးငယ္သူႏွစ္သိမ့္လုိက္ပါ
ေယ႐ႈဘုရားရွင္ျမတ္ရဲ႕အလုိတုိင္း (ေယ႐ႈရွင္)
လူသားတုိင္းကုိ ဘုရားေမတၱာေပးလုိက္ပါ
(လူသားတုိင္းကုိ ေပးလုိက္ပါ)
ကုိယ္ခ်င္းစာတရားရွိႏုိင္ရင္ လူလူခ်င္းမခ်စ္ႏုိင္စိတ္မ်ား
ရင္မွာေပ်ာက္ဆံုးကာ ေ၀းလြင့္လုိ႔သြားမယ္
(ေပ်ာက္ဆံုးကာ ေ၀းသြားမယ္)
ဒါဟာ အလွတရား အသိစိတ္ေလးပါကြယ္

VERSE 3
တကယ္ဆုိ ဒီေလာက လူ႔ဘ၀ရဲ႕ခရီးဟာ
ခဏတာေလးအသက္ရွင္ ခဏနဲ႔ ကြယ္ေပ်ာက္လုိ႔ေန
အမွန္ကုိရွာရင္းနဲ႔ ေသခ်ာတဲ့လမ္းကုိရွာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ဘ၀ရဲ႕အသက္သခင္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.