အေျဖ

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - စေလာင္းေလာင္း

VERSE 1
ပူေလာင္ျခင္းနဲ႔ နာက်င္မႈမ်ား အခါခါႀကံဳရင္းနဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀မွာ
ငုိယုိေနရင္း မ်က္ရည္ေလးေတြ ေၾကြခဲ့ရ
ေျဖသာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားကာ ေျဖသိမ့္သူကုိရွာေဖြသမွ်
ဘယ္လူသားမွ ခုိလႈံျခင္းအတြက္ မရပါလား

CHORUS
ေလာကရဲ႕လွပမႈေတြနဲ႔ လူ႕ဘ၀ရဲ႕စည္းစိမ္ေတြမ်ားကုိ
ရွာေဖြႏုိင္ေသာ္လည္း စိတ္ေပ်ာ္သြားေအာင္ မေတြ႕ခဲ့ရ
အေကာင္းဆံုးေသာေမးခြန္းထုတ္ေသာ္လည္း
အေကာင္းဆံုးေသာ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အေျဖမရပါ
ထိတ္လန္႔မႈမ်ားနဲ႔ ငုိယုိျခင္းသာ အဖတ္တင္လာ

VERSE 2
ထုိစဥ္ခါ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ေျဖသံၾကားရ ငါသာလွ်င္ သင့္ရဲ႕အားကုိးရာ
ငါသာလွ်င္ သင့္ရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းရာကုိ ဖန္တီးသူ
ငါသာလွ်င္ သင့္ရဲ႕အျပစ္လြတ္ရာ လူသားေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ထား
ငါသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးအျမင့္ဆံုးေသာ သင့္ရဲ႕ဘုရား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.