ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တုိင္းေ၀း

>>>Download

ေတးဆုိ - Fanny

(ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တုိင္းေ၀း)

VERSE 1
--ခါမွာ မုိးေလးသည္းလု႔ိ ရႊဲရႊဲလုိ႔စုိလည္း
မျငဴျငင္ပါ ခ်မ္းလြန္းပါေစကြယ္
ႏံုျခာတဲ့ဒီဘ၀ႀကီးထဲမွာ
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အားနည္းခဲ့ၿပီပဲ

VERSE 2
လူဆုိတာ တပ္မက္မႈေနာက္လုိက္တတ္တယ္
မလြန္ဆန္ႏုိင္ နတ္ဆုိး၀ဲဂယက္ထဲ
ယာကုပ္နဲ႔ မီးခဲေလးပမာ
ေရငံုကာ ႏႈတ္ပိတ္လုိက္႐ံုေပါ့

PRE-CHO
ဘုရားအတြက္ကြယ္ ေျပာတယ္ အၿမဲတမ္း ဆက္ကပ္မယ္
လူေတြအေရွ႕မွာ အုိက္တင္နဲ႔ ေကာက္႐ုိးမီးလားကြယ္
ဘုရားရွင္သင့္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္ ညာရဲသလားကြယ္
ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တုိင္း ေ၀းေနမယ္

CHORUS
(ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တုိင္း ေ၀း
ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တုိင္း ေ၀း
ေရႊျပည္ေတာ္ရယ္ ေမွ်ာ္ေလတုိင္း ေ၀း)

VERSE 3
ေန၀င္ခ်ိန္ အေနာက္ဘက္ကမ္းက ေက်းငွက္ငယ္မ်ား
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ သတိရေနတယ္
ေမွာင္ေနတဲ့ ဒီကမၻာေလာကမွာ
အိမ္ျပန္ရန္ လမ္းစေပ်ာက္ေနမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.