ဘယ္သြားမွာလဲ (၁)

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - ေလးေလး၀ါး

VERSE 1
ဒီေလာကေျမမွာ ေနထုိင္သြားလာ လူ႕ကမၻာသံသရာ အလယ္ထဲမွာ
အစဥ္ပင္ ဒြန္တဲြလ်က္ေနတာ ႀကံဳေတြ႕ၾကရမွာပါ
ေပ်ာ္ျမဴးတဲ့အခ်ိန္မ်ား တကယ္ေၾကကြဲမယ့္ အျဖစ္ေတြႀကံဳလာဦးမွာ
သခၤါရရဲ႕ မၿမဲတဲ့တရားေတြ မႀကံဳခ်င္လည္း ေတြ႕မွာပါ

VERSE 2
ဒီေလာကကမၻာထဲ လူေတြေမြးဖြားရင္းေရာက္လာတယ္
တစ္ခ်ိန္မွာ ျပန္ၿပီးထြက္ခြါ ဒီေသျခင္းနဲ႔မကင္းႏုိင္တယ္
အစဥ္အၿမဲရွိေနတဲ့ အနိစၥတရားေတြပဲကြယ္
ထာ၀စဥ္တည္ၿမဲတဲ့ေနရာ ေရႊျပည္ေတာ္ထဲရွိေနတယ္

CHORUS
ဘယ္သြားၾကမလဲကြယ္ ေတြးၾကည့္ပါေသခ်ာ
ကန္႔ငရဲနဲ႔မီးအုိင္ သင့္၀ိညာဥ္သြားမလား
ဆာေလာင္ငိုေၾကြးမယ့္ေနရာ ေရာက္ရွိခဲ့ရင္ေလ
သင့္ကုိ ကယ္မယ့္သူ ၀မ္းသာေစမယ့္သူ မရွိဘူး
ထာ၀ရအသက္ရယူ စိတ္ခ်ႏုိင္ေစတာ
သခင္ဘုရားနဲ႔အၿမဲတူ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းစြာ
ယံုၾကည္သူမ်ားနဲ႔ဆံုရာ ေရႊျပည္နန္းမွ ဆီးႀကိဳကာ
သင့္ကုိ ႀကိဳလင့္မွာ အဖရဲ႕အေမြမ်ားစြာ ပုိင္ထား
ထာ၀ရအသက္တာပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.