ႏႈတ္ဆက္ရၿပီေပါ့

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး၊ ေဂ်မုိး

VERSE 1
ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့တဲ့ေန႔ေတြ ကုန္ဆံုးသြားၿပီလား
အတူရွိတဲ့ေန႔ေတြ ရင္မွာ ေမ့မရ
ဆုိဖူးတဲ့သီခ်င္းေတြ ညည္းရင္း လြမ္းေန
တစ္ေန႔မွာ ျပန္ရႏုိင္မလား

VERSE 2
အတူဆံုေတြ႕ခဲ့ျခင္းဟာ အိပ္မက္ေတြလား
ဆံုဆည္ျခင္းအဆံုးမွာ ျပန္ကာ ခြဲရ
မႀကံဳခ်င္လည္း ဒုိ႔ေတြ ႏႈတ္ဆက္ရၿပီ
ဘုရားေက်ာင္းလည္း အသံေတြတိတ္ၿပီ

CHORUS
တစ္ခ်ိန္မွာ ျပန္ရဦးမလား အတူတူဆံုႏုိင္ဦးမလား
ေတာင္းဆုေတြ သခင့္ထံပါး
ဒီအခ်ိန္ ေပ်ာ္ေနရင္းနဲ႔ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးေတာ့
ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရၿပီေပါ့


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.