Artist: မ်ဳိးႀကီး


#
Title                                 
Album                                   
Composer 
01  ကမ္းလက္ကမ္းလက္
02 ခုိလႈံခြင့္အျပစ္မဲ့ေသြးမံုပီး
03စဥ္းစားရန္သူ႕ရင္ခြင္စံပီး
04ဆံုဆည္းခြင့္ဆံုဆည္းခြင့္
05တံခါး၀မပိတ္ခင္ႀကိဳေနမယ္
06တျခားကမၻာကလူသားေတြအနဂၣအိမ္ေတာ္
07ထေျမာက္ခဲ့ၿပီတည္ေနမည့္ဂတိေတာ္
08နားခုိရာနားခုိရာစံပီး
09ဘ၀မီးအိမ္ကုိယ္ေတြ႕စံပီး
10မဂၤလာဆုေတာင္းမေမ့အပ္ေသာေန႔ရက္မ်ားစံပီး
11မရွိျခင္းသက္ေသေလာကႏွင့္မဆုိင္ေစာ၀င္းလြင္
12မီးျပတုိက္မီးျပတုိက္ေစာ၀င္းလြင္
13ျပန္ဆံုခ်င္ပါၿပီအႏၱိမခရီးသည္ေစာ၀င္းလြင္
14လြဲမွားမႈမ်ားေနာက္ႀကိဳေနမယ္၊ MYC ႏွစ္-၃၀ေစာ၀င္းလြင္
15လွည့္မၾကည့္နဲ႔ေက်ာက္ေဆာင္ေစာ၀င္းလြင္
16သတိရလုိက္ပါကမ္းလက္
17အခုတစ္မ်ဳိးေနာင္တစ္မ်ဳိးအလင္းတစ္စက္စုိင္းခမ္းေခါင္
18အတၱ၏နိဂံုးေလာကအလင္း
19အလင္း၌သြားေလာ့ေနာက္ကသုညကုိဘား
20အလင္းသစ္အတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသခင္
21  ေႏြးေထြးေသာရင္ခြင္ေႏြးေထြးေသာရင္ခြင္
22 ႏွလံုးသားမီးခြက္အနက္႐ႈိင္းဆံုးခ်စ္မယ့္သူ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.