အေမ့မ်က္ရည္

>>>Download

ေတးဆုိ - ဘရန္ဆုိင္း

VERSE 1
အေမွာင္၀င္လမ္းေတြ ေလွ်ာက္ခဲ့လုိ႔ အေမအုိရဲ႕ ဆံုးမစကားေတြကုိ
ဘာတစ္ခုမွမၾကား နားထဲ ဆံ့မ၀င္ခဲ့
အေမအုိရဲ႕ ညႇဳိးငယ္မ်က္၀န္းေလးနဲ႔ လူဘံုထဲ သားေလးေၾကာင့္ အရွက္ေတြကြဲ
အႀကိမ္ႀကိမ္က်ခဲ့မ်က္ရည္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေတြ

CHORUS
ကုိယ္ထင္တာကုိစုိင္းေတာ့ အဆံုးေတာ့ခက္ၿပီ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ေလး
ဘယ္ဆီဘယ္ကုိ လွမ္းဖုိ႔ အေျဖခက္ တေ၀ေ၀ မႈိင္ကာေတြး
ဘ၀ရဲ႕ႏြံကုိ ႐ုန္းရင္း အဆံုးေတာ့ခက္ၿပီ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ေလး
ဒူးေထာက္၀န္ခ် သခင့္ရဲ႕ေျခရင္း နာက်င္ေနာင္တေတြ

VERSE 2
သခင္ရဲ႕အလင္းကုိ ရခဲ့ၿပီ ျပင္ဆင္ရင္းဘ၀ရဲ႕ အသက္တာကုိ
နာက်င္မႈမ်ားနဲ႔ ရင့္က်က္မႈယူခဲ့
ဒီတစ္ခါေလ အေမ့မ်က္၀န္းေလးထဲ လူ႕ဘံုထဲ သားေလးေၾကာင့္ အၿပံဳးေတြနဲ႔
ဒီအခ်ိန္က်ခဲ့မ်က္ရည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.