ဘ၀ေန႔ရက္မ်ားရွင္သန္စဥ္

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE
ကြယ္ကာပါ ကၽြႏု္ပ္၏ အရွင္ဘုရား မွားယြင္းတတ္တဲ့ အေမွာင္ထုမွ
သြန္သင္မူပါ ပံုသြင္းပါ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ ကၽြႏု္ပ္အား
ဒုကၡရွိစဥ္ အစဥ္အၿမဲ ခ်ီးမြမ္းသူ ဘုရားအား ေအာက္ေမ့တတ္ေစပါ
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခုိကုိးရာ
သုခရွိစဥ္ အစဥ္အၿမဲ ခ်ီးမြမ္းသူ ႏွလံုးသားမွာ အၿမဲသာ
အစဥ္စြဲလန္းကာ သမၼာတရား၌သာ
နာခံက်င္လည္ေနသူ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစပါ

CHORUS
အရွင္ဘုရားသည္သာ ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္ရာ
အုိ ခ်ီးေျမႇာက္ပါ၏ အားလံုးစီရင္ပုိင္ေသာအရွင္
သန္႔ရွင္းမူေသာ ကၽြႏ္ုပ္၏အရွင္ဘုရား
ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ထိတုိင္မွာ
အုိ အလုိေတာ္အတုိင္းသာ
ရွင္သန္ေနေသာသူသာ ကၽြႏ္ုပ္ျဖစ္ရေစသား

BRIDGE
ေမွာင္မုိက္ဒုစ႐ုိက္ထဲမွ ကယ္ႏႈတ္ပါ
ေရြ႕လ်ားက်င္လည္ ကမၻာေပၚမွာ
၀ိညာဥ္ေတာ္လမ္း အုပ္စုိးပါ အၿမဲသာ
ရွင္သန္ဘ၀ေန႔ရက္မ်ား ဘုရားအသံုးျပဳမူပါNo comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.