ပံုအပ္မယ္

>>>Download

ေတးဆုိ - ကဗ်ာဘြဲ႕မွဴး

VERSE 1
တျဖည္းျဖည္းေရြ႕သြား ကုန္ဆံုးခဲ့ေန႔ေတြ
လွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ခ်ီးမြမ္းမကုန္ေပ
အသစ္ေသာ အသစ္ေသာ ေကာင္းႀကီးေတြ ျပင္ဆင္ကာေပး

VERSE 2
ႀကီးမားလြန္းတဲ့ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာ
ေအးျမလြန္းတဲ့ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွာ
ေက်းဇူးတရားမ်ား ေရတြက္ရင္း အသက္ရွင္မယ္

CHORUS
မွားယြင္းမႈမ်ား မရွိရေလေအာင္
ျဖတ္သန္းမယ့္ ေန႔စြဲေလးေတြ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္းပဲ
အစဥ္လုိက္ေလွ်ာက္ကာရယ္ သတိထား ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ကုိ
ဘ၀အသက္တာေတြကုိေလ ပံုအပ္မယ္

VERSE 3
ေန႔သစ္မ်ားအတြက္ ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔
သခင့္အတြက္ေပးဆပ္ ဆုေက်းဇူးေတြ
သက္ဆံုးတဲ့အထိ ကုိးစားအသက္ရွင္သြားမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.