ေနရာမွန္

>>>Download

ေတးေရး - ဂြန္းတန္ဘူ
ေတးဆုိ - ဂြန္းတန္ဘူ

VERSE 1
အသင္ခံလုိက္ပါ သင့္ရဲ႕ဘ၀အသက္တာ သင္ေမ်ာမေနပါနဲ႔
ပူရင္ပူလုိက္ေပါ့ ေအးရင္ေအးလုိက္ေတာ့ သင္ေႏြးမေနပါနဲ႔
သင့္ဘ၀အသက္တာ သခင့္ခံတြင္းမွ ေထြးလုၿပီ

VERSE 2
သင္၀န္ခံလုိက္ပါ စုိးရြံ႕ျခင္းမ်ားစြာ သင္ရွက္မေနပါနဲ႔
ျမင္ႏုိင္အေရးကုိ သင္မ်က္စဥ္းခပ္ပါ သင္ ေငးမေနပါနဲ႔
သင့္ဘ၀အသက္တာ သခင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေတြ႕ရမွာ

CHORUS
စမ္းတ၀ါး၀ါး မေနခ်င္ပါဘူး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မေသခ်ာဘူး
ျမင္ခ်င္တယ္ သခင့္ရဲ႕ ေရႊနန္းကုိ
ခပ္ေႏြးေႏြးေလးမေနခ်င္ပါဘူး သခင့္ရဲ႕ရင္ခြင္ ခုိလႈံတာအထူး
ေသခ်ာေစတယ္ ဒုိ႔ရဲ႕အနာဂတ္ကုိ ေနရာမွန္ ေရာက္ခဲ့ၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.