လက္ေတြ႕အသက္တာ

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - မီးမီးခဲ

VERSE 1
ႏွိမ့္ခ်တဲ့စိတ္ဓါတ္ေလးထားရွိဖုိ႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ဆုိဆံုးမစကားသံ
အာ႐ုံမွာ အထင္ေတြနဲ႔ အမွတ္တမဲ့ေလွ်ာက္လွမ္းလာ
ဦးေႏွာက္ရဲ႕အသိတစ္ခုအျဖစ္ လက္ေတြ႕ေတာ့အခ်ည္းႏွီးျဖစ္
ဆင္ျခင္ကာ ျပင္လုိက္ဖုိ႔ သင့္ၿပီ
စာတန္ခ်ည္ေႏွာင္ေနတဲ့ ႀကိဳးေလး မျဖစ္ေစနဲ႔

VERSE 2
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အမုန္းပြားလုိ႔ ေမးေငါ့ဖုိ႔ အတင္းေျပာလုိ႔
ၿပိဳင္ဆုိင္ကာ ေထာင္လႊားတဲ့စိတ္ေတြ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အျမင္မွာေတာ့ ၀မ္းနည္းျခင္းအမႈေတြ
ဘုရားေျပာတဲ့က်မ္းစကားအႏွစ္ လက္ေတြ႕ေတာ့အခ်ည္းႏွီးျဖစ္
ဆင္ျခင္ကာ ျပင္လုိက္ဖုိ႔ သင့္ၿပီ
စာတန္ခ်ည္ေႏွာင္ေနတဲ့ ႀကိဳးေလး မျဖစ္ေစနဲ႔

CHORUS
ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏ ေမတၱာသည္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏
ဂုဏ္ၿပိဳင္၀ါၾကြားျခင္းမရွိ မာနမရွိ
ဆင္ျခင္ကာ ဘုရားေရွ႕မွာ လူ႕ေရွ႕မွာ ေလ်ာက္ပတ္စြာ အသက္ရွင္ဖုိ႔ရန္
စည္းလံုးျခင္းနဲ႔ ဘုရားရဲ႕အမႈေတာ္ထမ္းရြက္ၾကပါစုိ႔
ကုိယ္ေတာ္သားသမီးအစစ္အျဖစ္နဲ႔ အသက္ရွင္ကြယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.