ေျပာင္းလဲေပးသူ

>>>Download

ေတးေရး - ရွက်န္းခ်မ္းယိမ္း
ေတးဆုိ - ႏူးႏူး

VERSE 1
ေ၀းလြင့္တဲ့ ငါ့အိပ္မက္ေလးရယ္
တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ ပ်က္သုဥ္းက်႐ႈံးတယ္
အမွားမ်ားလည္း မွားယြင္းေနဆဲ ဒီရင္ခြင္ထဲ

VERSE 2
ထိန္းထားမႈလးတစ္ခုရွာေတြ႕တယ္
လမ္းျပလုိ႔ ေဖးမသူရွိတယ္
ရွင္သန္လာတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလး (ရင္ထဲမွာ) ေပး

CHORUS
အိပ္မက္ေတြလည္း ရွင္သန္လာခဲ့
ငါဘ၀ေတြလည္း ၾကည္လင္ေစခဲ့
စြဲၿမဲတဲ့ ဒီရင္ခြင္ထဲ ေႏြးေထြးစြာနဲ႔ သူၾကင္နာဆဲ
အာ ဟား ဟူး ေရး
ေပးစြမ္းသူ သခင္ေယ႐ႈ

ENDING
၀မ္းေျမာက္ျခင္း (ရင္ထဲမွာ) ေပး


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.