စီစဥ္ၿပီးသား

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - မီးမီးခဲ

VERSE 1
အားအင္ကုန္ခမ္း ေမာပန္းႏြမ္းနယ္
ဘ၀ကႏၱာရဟာ ဘယ္မွာဆံုးမလဲ
ယံုၾကည္သူရယ္ ေရွ႕ခရီးဆက္ဖုိ႔အတြက္
သင္တစ္ဦးတည္းေလွ်ာက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္မွန္းကုိ
သခင္ဘုရားဟာ ႀကိဳသိၿပီးသား

VERSE 2
သင့္မွာရွိေသာ စြမ္းအားနဲ႔ေတာ့
ဘ၀ပင္လယ္ႀကီးကုိ ဘယ္လုိျဖတ္မလဲ
ယံုၾကည္သူရယ္ ေအာင္ပြဲရဖုိ႔အတြက္
သင္တစ္ဦးတည္းတုိက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္မွန္းကုိ
သခင္ဘုရားဟာ ႀကိဳသိၿပီးသား

CHORUS
ရဲရဲႀကီးအားကိုးလုိက္ပါ ဒို႔မိတ္ေဆြဟာ
မ်က္ရည္မဟုတ္ဘူး
ရဲရဲႀကီးအားကိုးလုိက္ပါ(စမ္း) ဒို႔ရဲ႕သခင္ဟာ
စၾကၤ၀ဠာနဲ႔အမွ် ဒုိ႔ကုိ တန္ဖုိးထားပါတယ္

VERSE 3
ကပ္ကမၻာကုန္ထိ ေထြးေပြ႕ထားမယ္
လက္ေတာ္ကုိဆုပ္ကုိင္ကာ အတူတူခရီးဆက္
ယံုၾကည္သူရယ္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ကုိ
ေမွ်ာ္လင့္တဲ့မနက္ျဖန္ ေရာက္လာခဲ့ရင္
သခင္ဘုရားဟာ စီစဥ္ၿပီးသား

BRIDGE
ဟူး ဟူး ဟူး ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕လက္ေတာ္နဲ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.