ေကာင္းႀကီးေရတြက္ပါ

>>>Download

ေတးေရး - ကုိသား
ေတးဆုိ - ကုိသား

VERSE
ေပးဆပ္ရမယ့္ ဒုိ႔ရဲ႕အသက္တာ ခဏေလးျဖစ္ေစေတာ့
အက်ဳိးရွိရွိနဲ႔ တစ္ခုခုလုပ္ဖုိ႔ စဥ္းစားရဦးမယ္
အေတြးေလးထဲမွာ ေလာကအတြက္သာ စီးပြားေရးေတြပဲ
႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ဘဲ ေလာဘစည္းစိမ္မက္ေမာခဲ့ရၿပီ
ဘုရားသခင္ကုိ ေမ့ထားခဲ့ရၿပီ
ဘုရားသခင္ကုိ ပစ္ထားခဲ့ရၿပီ အုိ လူေတြပဲ

CHORUS
ဘုရားအတြက္ အေကာင္းဆံုးတစ္ခုေတာ့ ေပးဆပ္လုိက္ပါ
ရွိတဲ့အစြမ္းအစေလးမ်ား စုိက္ထုတ္လုိက္ပါ
ေက်းဇူးေတာ္ေရတြက္ ေကာင္းႀကီးမ်ားေရတြက္
အသက္ဆံုးထိတုိင္ ခ်ီးမြမ္းၾကစုိ႔ကြယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.