ဘ႑ာ

>>>Download

ေတးဆုိ - ဒီဥကၠာ

VERSE 1
အခ်ိန္တုိင္းမွာ ဆက္ကပ္ပါေဟ့
အရြယ္တုိင္းမွာ ဆက္ကပ္ပါေဟ့
ဘာေတြစဥ္းစားေနလဲ ဘာေတြလွည့္ၾကည့္ေနလဲ
ေသျခင္းက သင့္ရဲ႕ဘ၀အတြက္ အခ်ိန္ကုိ မေစာင့္ဘူး
အရြယ္ကုိ မေစာင့္ဘူးေဟ့

VERSE 2
ေတြးေ၀ ေငးေမာမေနနဲ႔
အရာရာစြန္႔လႊတ္ကာထြက္
ဘာေတြတပ္မက္ေနလဲ ဘာေတြဆည္းပူးေနလဲ
သံေခ်း ျခ ပုိး ဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့အရာေတြ မမက္နဲ႔
ဒါေတြ မဆည္းပူးနဲ႔

CHORUS
စြန္႔ပစ္လုိက္ပါ မတည္ၿမဲအရာ
သခၤါရထဲ ေငးမေနနဲ႔
ႀကီးျမတ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ လက္ေတာ္မွာ
သင့္ဘ၀ဆက္ကပ္အပ္ႏွံရင္
ေကာင္းကင္ဘ႑ာရဖုိ႔အတြက္ အုိး


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.