ကုိယ္ေတာ္တီးေသာလက္ခုပ္သံ

>>>Download

ေတးဆုိ - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1
မ်က္စိၾကည့္ေတာ့ၾကည့္ပါရဲ႕
အမွန္တရားနဲ႔ ေ၀းလြန္းတယ္
နားေလး စြင့္ေတာ့စြင့္ပါရဲ႕
အမွန္တရားနဲ႔ ေ၀းလြန္းတယ္

VERSE 2
စကားေလးေျပာေတာ့ေျပာေနတယ္
အမွန္တရားနဲ႔ ေ၀းလြန္းတယ္
ေျခလွမ္းေလး လွမ္းေတာ့လွမ္းေနတယ္
အမွန္တရားနဲ႔ ေ၀းလြန္းတယ္

CHORUS
ဘယ္ပံုစံ ဘယ္ႏွလံုးသားနဲ႔ မင္းလက္ခံမွာလဲ
ေကာင္းတဲ့ဘက္ကလား ဆုိးတဲ့ဘက္ကလား
သင္ကုိယ္တုိင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ
စဥ္းစဥ္းစားစားေလးေတာ့ ေရြးခ်ယ္

VERSE 3
အျပစ္ကအျပစ္ထပ္မျဖစ္ေစနဲ႔
ဒါဆုိအ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးလိမ့္မယ္
အခ်င္းခ်င္း ခြင့္လႊတ္ခ်စ္မယ္ဆုိ
ကုိယ္ေတာ္လက္ခုပ္တီးလိမ့္မယ္

ဒါ ဒါ ဒါ ...


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.