ခရစၥမတ္စ္အလွ

>>>Download

ေတးေရး - ကုိသား
ေတးဆုိ - လေအာင္

VERSE
(ျမဴႏွင္းက်ေနတယ္ ေဟမာန္ခ်ိန္ေရာက္ရင္
တကယ္၀မ္းေျမာက္စရာပဲ အျမင္မွာၾကည္ႏူးတယ္
ေပ်ာ္ျမဴးမဆံုးႏုိင္တဲ့ ဒီေဆာင္းရဲ႕အခ်ိန္၀ယ္
လူသားအေပါင္းအေဆြရယ္ ေယ႐ႈဖြားျမင္ၿပီ)

CHORUS
အတိတ္ကအရၾေတြကုိ ေမ့လုိ႔ေနမယ္
ခရစၥမတ္စ္ရဲ႕အလွနဲ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိေဆာင္ကာရယ္
စိတ္ညစ္စရာေတြကုိ မေတြးနဲ႔အေဆြရယ္
အသဲႏွလံုးကုိ သူငယ္ေတာ္ဖြားဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ဖုိ႔လုိၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.