အခ်စ္စစ္

>>>Download

ေတးေရး - ေသာင္းလႈိင္
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE
ယုယမႈဟာ ဘယ္မွာေပးစြမ္းမယ့္သူ ဘ၀မွာ ငါရွာ
ေလာကသီးခ်ဳိ မာယာလွလွေလးေပၚ ငါေပ်ာ္ရင္း
၀ုိးတ၀ါး အိပ္မက္ေလေပၚ ရြက္လြင့္ရင္းသာ ၀ကၤဘာထဲ
အဆိပ္မိခဲ့သူလုိပဲ ႐ုန္းထြက္မရပါ အေမွာင္နယ္မွာ ေရး

CHORUS
ေနာက္ဆံုး ထြက္ေပါက္ပိတ္ကာ စိတ္ဆႏၵဟာ ငါ့ကုိ ရက္စက္တယ္
ရွာရင္းရရွိလုိက္တာ အခ်စ္ဟာ ငါ့အတြက္ ပူျပင္းလြန္းတယ္
အခ်စ္စစ္ ေအးျမေမတၱာ ယုယမႈရဲ႕ အရွင္ခရစ္ေတာ္
ေပးစြမ္းမယ့္သူပဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.