သခင့္အတြက္သာ

>>>Download

ေတးဆုိ - SNO ၊ ခ်ယ္ရီျမင့္

VERSE 1
စိတ္ကူးယဥ္ေလး အုိ ျဖတ္လုိ႔မရ
လႈိက္စားအေတြးမ်ား ေလလြင့္သြား
မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားၾကား ျဖတ္သန္းခဲ့အခ်ိန္မ်ားစြာ
ေအာ္ ဘယ္လုိလဲ သခင္နဲ႔ ေ၀းေနလား

VERSE 2
မ်က္၀န္းအစံုမွိတ္ကာ ဆံုးျဖတ္ရ
ေပးဆပ္ရဖုိ႔ အခ်ိန္မ်ားအား
ျပင္ဆင္မႈမ်ားၾကား ရွင္းသန္႔ေစရာ
အစဥ္မမွားမိဖုိ႔ သခင့္အား ယံုၾကည္ထား

PRE-CHO
(-- ေက်ာ္လြန္ ဒီလုိအျဖစ္မ်ား --)
ဆံုး႐ႈံးခ်ိန္ေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ
(-- ျပန္လည္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မရေတာ့ပါ
ထာ၀စဥ္ ရင္မွာ သတိထားစရာ
အုိ ဘယ္လုိဘယ္ပံုရွင္သန္ေန သခင့္အနားရွိဖုိ႔သာ
အဓိပၸါယ္ရွိစြာ အသက္ရွင္ေနထုိင္သြား --)

CHORUS
(-- စိတ္ကူးေလး သခင့္အတြက္ပါ
ဘ၀လမ္းလည္း သခင့္အတြက္သာ
ရွိရွိသမွ် အရာအားလံုး ခႏၶာတည္ေန ဒီစပ္ၾကား
စိတ္ကူးေလးသခင့္အတြက္ပါ
ဘ၀လမ္းလည္း သခင္ရဲ႕အနား
နီးဖုိ႔ ခြန္အားမ်ား ေပးမူပါ --)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.