အမွတ္တမဲ့စကား

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - နန္းဇင္မာေထြး

VERSE 1
စကားေလးတစ္ခြန္း အမွတ္တမဲ့ေျပာမိခ်ိန္
အုိ ႏွလံုးသားက ႐ုိးသားျခင္းေတြ
၀မ္းနည္းျခင္း တစ္ခုေတာ့ရွိခဲ့ၿပီ
အမွတ္တမဲ့စကား သူ႕အတြက္ ထိခုိက္စရာ

VERSE 2
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ႐ုိးသားျခင္းနဲ႔အတူ
ခင္မင္မႈအတုိင္းတစ္ခု ရွိတတ္စၿမဲ
ေက်ာ္လြန္လုိ႔ အမွတ္မဲ့စကားေၾကာင့္ေလ
ေျပာမယ့္စကား သတိထားပါလား

CHORUS
ႏႈတ္ကပတ္က်မ္းစာမွာ ဆုိထားခဲ့
ႏႈတ္က လွ်ာအတြက္ အသီးပါ
ျဖည္းညႇင္းေသာလွ်ာသည္ အသက္ျဖစ္၍
ၾကမ္းတမ္းေသာလွ်ာမွာ စိတ္နာေစတတ္၏
ႏွလံုးသားမွာအစဥ္ၿမဲ သတိရွိဖုိ႔ရန္ မေမ့ပါနဲ႔
စာတန္ဖုိ႔ လက္နက္ မျဖစ္ေစနဲ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.