ထြန္းလင္းပါ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
ခံႏုိင္ရည္ရွိသေလာက္တင္းခံ ေလာကရဲ႕ဒဏ္
မီးမ်ား တုိးေနခဲ့တဲ့ ပုိးဖလံ
အ႐ႈံးအနိမ့္ၾကားမွာ အသက္လုပြဲေတြမ်ား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားရဲ႕ေမတၱာ ႏႈတ္ကပတ္တရားကုိ
ေမ့ေလ်ာ့လုိ႔သာ ကုိယ့္ရဲ႕အသက္တာ
ရင္ခုန္သံမွာ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ေပက်ံ

VERSE 2
နာရီေတြေျပာင္းလဲသြားၿပီ ဘာမွထူးမလာ
အသက္ရဲ႕မီးအိမ္ ၿငိမ္းခ်ဳပ္လုမွ
ခံႏုိင္ရည္ေတြ ကုန္ခါနီးခ်ိန္မွ
သင္ျပန္လည္ ေနာင္တတရားမ်ားရလုိ႔ အခ်ိန္မ်ား ျဖဳန္းမွာလား
ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား ဆက္ကပ္ပါ

CHORUS
အခ်စ္ရဲ႕ေနာက္ကုိ လုိက္ကာ လမ္းမွားလုိ႔ေနမလား
အေပါင္းအသင္း၀ုိင္းေတြဖြဲ႕ကာ ေသာက္စားမူးယစ္ေနမလား
ဘုရားရဲ႕ႏႈတ္ကပတ္တရားနဲ႔ ေန႔တုိင္းအသက္ရွင္ပါ
လုိေသာအရာ ျပည့္၀မွာ

VERSE 3
သေႏၶတည္ခဲ့တဲ့ အျပစ္ေတြ နည္းသထက္နည္းေအာင္
ႏႈတ္ကပတ္တရားနဲ႔ ႀကိဳးစားစြမ္းေဆာင္
ယံုၾကည္သူရယ္ သင္သည္ သခင့္ရဲ႕သား
ရွင္သန္ခ်ိန္မွာ တကယ္ကုိ အဖုိးထုိက္လြန္းတဲ့ အလင္းမီးအိမ္အလား
မယံုၾကည္သူေတြအလယ္မွာ သင့္အလင္း ထြန္းလင္းပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.