သုညထြက္သက္

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - YC Brothers

VERSE
မွားမွန္းသိေသာ္လည္း ေဘာင္ေက်ာ္မိတဲ့အျပစ္အတြက္
ေပးဆပ္ရမယ့္ ေႏွာင္းမွရတဲ့အသိကုိ ဘယ္လုိအဆံုးသတ္ျခင္းနဲ႔ အေျဖရွာမလဲ
မဖူးခင္ ေၾကြေတာ့မယ့္ပန္း ရင္မွာ ေလာင္ၿမိဳက္တဲ့ မီးဒဏ္
လမ္းမွားလုိက္တဲ့ သမင္ငယ္ေလးရယ္
အုိ မလန္းခင္ ေျမခမယ့္ပန္း ရင္မွာ ေလာင္ၿမိဳက္တဲ့ မီးဒဏ္
လမ္းမွားလုိက္တဲ့ သမင္ငယ္ေလးရယ္

PRE-CHO
ေသြးတစ္စက္ေၾကာင့္လား ေခၽြးတစ္ေပါက္ေၾကာင့္လား
ရွင္ေသမင္း ခံတြင္းမွာ လည္စင္းေပးရမယ့္ အျဖစ္ပါလား
ျဖားေယာင္းမႈလား ႏြမ္းပါးလုိ႔လား
ရွင္ေသမင္း ခံတြင္းမွာ လည္စင္းေပးရမယ့္ အျဖစ္ပါလား
တားျမစ္ထားပါလ်က္နဲ႔ ဇြတ္မုိက္ခဲ့တဲ့ အျပစ္ဒဏ္
တကယ္ဆံုး႐ႈံးရမွာက ခႏၶာရဲ႕အသက္

CHORUS
ဘယ္သူမွ သူမေရြးဘူး အမွည့္ေခၽြမယ့္သူ
ဘယ္ေလာက္ဆုိးဆုိးေကာင္းေကာင္း ရက္စက္မယ့္ ဒီသားေကာင္
အပယ္ခံ ဘယ္ဘ၀ေရာက္ေနပါေစ ၾကင္နာႏွစ္သိမ့္ျခင္းမဲ့ႏုိင္လြန္းတဲ့
မာယာမ်ားနဲ႔ လွည့္စားၿပီး ရက္စက္ဦးမွာပဲ
အုိး အဆုိးဆံုးပဲ (AIDS)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.