သက္ေသ

>>>Download

ေတးဆုိ - M. လြန္းေနာ

VERSE
အေတြးေတြ ကုိယ္စီ လွပစြာရယ္ မုိးမ်က္ႏွာျပင္ထက္
လႈိင္းေလေတြလုိ ႐ုိက္ခတ္သံရယ္ ၾကားမိသူ ရင္ေအးဖြယ္
ေလညႇင္းမ်ားပမာ ေျပးလႊားကာ ေနရာအႏွံ႔ကုိ ပုိ႔ေဆာင္တယ္
လူသားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းကာ အလွဆင္ျမန္းတယ္

PRE-CHO
စုိေျပလြန္းတယ္တအား ျမင္လာ အသီးအပြင့္မ်ား
၀ိညာဥ္တန္ခုိး အရွိန္ျမင့္တက္လာ
ေ၀ေနယ်လူမ်ား သံေတာ္ၾကားထင္ရွား
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ဆုိမိန္႔ထား

CHORUS
အလင္းေပးပါ ဒီကမၻာရဲ႕အလင္း ျဖစ္ေစသား
ဆားလုိ အငန္အရသာ တည္ေစပါ
လူအမ်ားေရွ႕မွာ သက္ေသ ငါ့ရဲ႕ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား
ဒီေျမစြန္းတုိင္ သြန္သင္ပါ ျပဳစုပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.