အက်င့္အတုိင္း

>>>Download

ေတးေရး - ဂြန္းတန္ဘူ
ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
မတရားေသာသူသည္လည္း တရားသျဖင့္ ျပဳပါေစဦးတဲ့
မာနေတြနဲ႔ ဟန္ေဆာင္ကာ အၿပံဳးေတြ
အတၱနဲ႔အသက္ရွင္လည္း

VERSE 2
ညစ္ညဴးေသာသူသည္လည္း ညစ္ညဴးျခင္းရွိပါေစဦးတဲ့
ဒုိ႔တေတြအသက္တာဟာ ရွင္သန္ခ်ိန္ခဏေလးပဲ
အဆံုးသတ္မလွ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး တကယ္

CHORUS
ငါသည္ အလ်င္အျမန္ ျပန္လာခဲ့မည္
ငါသည္ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ ေဆာင္ခဲ့၍
လူေတြ အသီးအသီး အက်င့္ေတြအတုိင္း ေပးဆပ္မည္

VERSE 3
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္လည္း ေရွ႕ဆက္ ေျဖာင့္မတ္ပါဦးတဲ့
အသက္ဆံုးတုိင္ပဲ တည္ၾကည္ကာ လွမ္းလွည့္ပါ
အဆံုးသတ္ သင္ရယ္ငါ အတၱ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.