ဆင္ေျခမေပးနဲ႔ေတာ့

>>>Download

ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
အဆင္မေျပေသးလုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ သခင္သည္ ေခၚေသာခါ
ကုိယ္အတြက္ပဲ ဒီအတြက္ပဲလုိ႔
အခ်ိန္ေတြ သခင့္အတြက္ အသံုးမခ်ႏုိင္
ဆင္ေျခေပးၿပီး အၿမဲပဲ ျငင္းေနမလား

VERSE 2
ျပန္လည္စဥ္းစား ေတြးၾကည့္လုိက္ပါ ကရာနီေတာင္ကုန္းမွာ
လူအျပစ္သား အားလံုးအတြက္ကြယ္
နာက်င္ျခင္းနဲ႔ အေသြးသြန္းကာ
ဆင္ေျခမေပး အသက္ေပးၿပီး ခ်စ္ခဲ့တယ္

CHORUS
ဒုိ႔အတြက္ပဲ အတုအပမဲ့ သခင့္ရဲ႕ေပးဆပ္ျခင္း
ဒါ ဒုိ႔အတြက္ပဲ လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ သခင့္ရဲ႕သက္ေသ
ဆင္ျခင္လုိက္ပါ သင့္ဆင္ေျခေလး
ဒီဇာတိဥာဏ္ေတြကုိ အစုိးမရေစနဲ႔ေတာ့
အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံလုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ေစ သခင္အတြက္သာ
သခင္ကုိယ္တုိင္ သင့္အတြက္ ၀န္ခံခဲ့တယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.