အရိပ္စစ္

>>>Download

ေတးေရး - ဧလိယ
ေတးဆုိ - အားဆမ္

VERSE
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနခဲ့ ဘ၀ရဲ႕ေန႔ရက္ထဲ
အားေပးမယ့္သူလည္း မရွိေတာ့ပါလား
ခုိနားဖုိ႔ အရိပ္ေတြလည္း အေရာင္စြန္းထင္းလုိ႔ေနခဲ့
ဘယ္ရင္ခြင္မွာ ခုိနားမလဲ
မာယာမ်ားျပည့္ႏွက္ေနတဲ့
ဟန္ေဆာင္ေလာကအရိပ္ေတြထဲ
ငါဘယ္လုိ ရွင္သန္ႏိုင္မလဲ

CHORUS
အရိပ္စစ္တစ္ခုရွာေဖြ မေျပာင္းလဲခဲ့ ေအးျမအရိပ္
ဘ၀ဆက္တုိင္းရဲ႕ ခုိနားဖုိ႔ အရိပ္စစ္တစ္ခုရယ္ေပး
ပူေလာင္ခဲ့ ငါ့ဘ၀ ေမွးစက္ခ်င္ၿပီ
အေဖာ္မဲ့ခဲ့ ညေတြအလယ္ ေၾကကြဲခဲ့ အၿမဲလုိပဲ
အခုေတာ့ႏွလံုးသားမွာ အရိပ္စစ္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီ
ကရာနီေသြးစက္ သခင့္ေမတၱာပါ

VERSE 2
အစဥ္ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ေနမယ္ သခင့္ေက်းဇူးတရားေတြအတြက္
အားေပးမယ့္သူ အနားရွိခဲ့ၿပီပဲ
ဘ၀ရဲ႕ပုစာၦမ်ား ေျဖရွင္းသြားခဲ့ၿပီ
ဘယ္လုိ ဘာျဖစ္ေန ငါမေၾကာက္ဘူး
သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ေမတၱာအရိပ္ ခုိနားခြင့္ရၿပီပဲ
ရင္ဆုိင္ေနမယ္ ငါမမႈဘူး

ENDING
ငါ့ႏွလံုးသား ခုိနားခြင့္ရၿပီေလ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.