မျဖစ္သင့္ဘူး

>>>Download

ေတးေရး - SNO
ေတးဆုိ - ႏူးႏူး၊ ေဘာက္ႏူး

VERSE 1
အသုိင္းအ၀ုိင္းရဲ႕အျပင္ဘက္ကုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေရာက္လာၿပီ
မွားမွန္းမသိတဲ့ ကုိယ့္စိတ္ေတြနဲ႔ ျဖဴစင္တာေတြေပ်ာက္ဆံုးၿပီ
စီးကရက္ေလးေတြ ေသာက္တတ္ေနၿပီ မူးမူးၿပီးေတာ့ လဲဖူးသည္
မွားမွန္းမသိတဲ့ ကုိယ့္စိတ္ေတြနဲ႔ ျဖဴစင္တာေတြေပ်ာက္ဆံုးၿပီ

PRE-CHO
အျပစ္တင္ေနဦးမလား ကဲ ေ၀ဖန္မလား
မင္းအၾကည့္ေလးေတြေဘးဖယ္ ေရွာင္ခြာထြက္ေျပးမလား

CHORUS
မျဖစ္သင့္ဘူး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး အားနည္းခ်က္ သူ႕အျပစ္ကုိ
ေဖးမလက္တြဲေခၚ ကူညီကာ ေျပာျပသင့္တယ္
မျဖစ္သင့္ဘူး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး အားနည္းခ်က္ သူ႕အျပစ္ကုိ
ေဖးမလက္တြဲေခၚ ဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္ ရွင္းျပသင့္တယ္
သူ႕ရဲ႕ရင္ထဲ ႏူးညံ့မႈေတြနဲ႔ ၿခံဳလႊမ္းေပး

VERSE 2
ၾကည့္မရတဲ့သူတစ္ေယာက္ကုိ ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ေမ့ေနၿပီ
မွားမွန္းမသိတဲ့ ကုိယ့္စိတ္ေတြနဲ႔ ျဖဴစင္တာေတြေပ်ာက္ဆံုးၿပီ
အမုန္းမီးေတာက္ေတြ ကၽြမ္းၿမိဳက္ေနၿပီ ၿငိမ္းဖုိ႔ခက္လွသည္
မွားမွန္းမသိတဲ့ ကုိယ့္စိတ္ေတြနဲ႔ ျဖဴစင္တာေတြေပ်ာက္ဆံုးၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.