သစၥာထား

>>>Download

ေတးေရး - ညီညီသြင္
ေတးဆုိ - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1
မဂၤလာေန႔သစ္ေရာက္ၿပီ က်ဴးရင့္ေတးကုိသီ
လူေရွ႕ ဘုရားရဲ႕ေရွ႕မွာ သစၥာျပဳပါသည္
ဒီကမၻာႀကီးတည္ေနတဲ့အထိ
ဒုိ႔ခ်စ္ျခင္းလည္း ရွိေနဦးမည္

VERSE 2
ရင္ခုန္ျခင္းရဲ႕စကားကုိ ဂ႐ုစုိက္နားေထာင္မည္
ထာ၀ရဘုရားရဲ႕တံပုိးကုိ ထမ္းရန္အသင့္ျပင္သည္
ယံုၾကည္ေသာ အနာဂတ္မ်ားအထိ
အိပ္မက္မ်ား အတူမက္ဦးမည္

CHORUS
အျမတ္ႏုိးဆံုး ေႏွာင္တြယ္လုိ႔ထား
ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ဒုိ႔ရဲ႕လက္မ်ား
အဖရဲ႕ အထံေတာ္ကုိ တုိး၀င္သည္
ခုိင္ၿမဲဖုိ႔ ေတာင္းဆုေျခြမည္

ENDING
ယံုၾကည္ေသာ အနာဂတ္မ်ားထိ
ဒုိ႔ခ်စ္ျခင္းမ်ား ဖူးပြင့္ေစမည္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.