မတည္ၿမဲျခင္း၏တစ္ဘက္၌

>>>Download

ေတးေရး - စုိင္းခမ္းေခါင္
ေတးဆုိ - ေဘြမင္းလ်န္

VERSE 1
အကုန္ေျပာင္းလဲတဲ့ေခတ္နဲ႔ တည္ၿမဲမႈေတြ မရွိတဲ့
ယုိယြင္းမႈေတြအျပည့္နဲ႔ ပ်က္စီးမႈေတြ အဆက္မျပတ္
မတည္ၿငိမ္တဲ့ဘ၀နဲ႔အသက္ဆက္ ခက္ေပါ့ကြယ္

VERSE 2
လွည့္ျဖားမႈေတြအျပည့္နဲ႔ ကမၻာေလာကမွ ႐ႈပ္ယွက္
ဇာတိသေဘာေတြျပည့္ႏွက္ အႏုိင္ထက္မႈေတြကတစ္ဘက္
မတည္ၿငိမ္တဲ့ဘ၀နဲ႔အသက္ဆက္ ခက္ေပါ့ကြယ္

PRE-CHO
ေျပာင္းလဲျခင္းရွိေနေပမယ့္ မေျပာင္းလဲတဲ့ေမတၱာေတြနဲ႔
သူအစဥ္ရွိတယ္ ၀န္ေလး၍ ႏြမ္းနယ္သူမ်ား
လွမ္းခဲ့ေပါ့ ခ်မ္းသာမႈေတြ သူေပးမယ္

CHORUS
ေျပာင္းလဲသြားမယ့္ သင့္ဘ၀ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔လမ္းျပ
႐ႈပ္ယွက္ခတ္တဲ့ေလာက မမႈဘူးကြယ္
ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့ မာရ္နတ္ရဲ႕ မီးစက္လက္နက္
ဒုိ႔ရဲ႕ဘ၀အသက္တာမွာ မေၾကာက္ဘူးကြယ္
(မတည္ၿမဲတဲ့ကမၻာႀကီးအတြက္ ပ်က္စီးေတာ့မယ့္ေန႔ရက္
ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္သင့္အတြက္ ေနာင္တနဲ႔သာလွမ္းခဲ့
မေရရာတဲ့မနက္ျဖန္မေတြးနဲ႔ လွမ္းခဲ့ကြယ္)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.