ခုိလႈံကုိးစားရာ

>>>Download

ေတးေရး - ဂလဲ
ေတးဆုိ - ယြာေဟသား

VERSE 1
စံုစမ္းျခင္းလႈိင္းထန္ ဒုိ႔မ်ားဘ၀ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီ
တပ္မက္စိတ္ရဲ႕ ျဖားေယာင္းျခင္းကုိ
မာန္ေလွ်ာ့ကူးခတ္ ဘ၀ရဲ႕ပန္းတုိင္လမ္း

VERSE 2
ပင္ပန္းေသာရမၼက္ႏြံအျပစ္သားဘ၀ ေအာင္ျမင္ခြင့္ရၿပီ
အေမာေဖာက္တတ္တဲ့ ဒို႔ရဲ႕၀ိညာဥ္
ခံႏုိင္ရည္မ်ား အဆက္မျပတ္ေပးေ၀ထား

CHORUS
အစဥ္ေႏြးေထြးအတုမရွိတဲ့ သခင့္ေမတၱာ ကမၻာေျမသားအတြက္ပါ
အမွန္ကုိ မျမင္ႏုိင္ဘဲ ဒီခႏၶာလုိအင္ေတြပဲ
ရွာေဖြအခ်ိန္ကုန္လည္း အရင္တုိင္းသာ
ဟုိတုန္းက အခ်စ္ထက္ တုိး၍ ခ်စ္ဆဲပါ
ေ၀ဒနာမ်ားနဲ႔သာ ဒဏ္ရာနာက်င္လည္း လူေတြကုိ ေခၚဖိတ္ဆဲ
အၾကင္နာခ်ဳိၿမိန္တဲ့ မဟာေမတၱာရွင္

VERSE 3
ဒီေလာကလမ္းေပၚေလွ်ာက္သြားခဏ ႀကံဳလာရလိမ့္မယ္
ဒုိ႔မ်ားရဲ႕ျပႆနာ ရွိရွိသမွ်ထက္
မယွဥ္သာ တုမရ ျမင့္ျမတ္တဲ့ သခင္ဘုရား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.