လက္မ်ားရွိႏွင့္ၿပီ

>>>Download

ေတးရး - စံပီး
ေတးဆုိ - ဒီေလး

VERSE 1
ရင္ခုန္ခ်င္စရာ ဒီလုိလမ္းေလးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့အခ်ိန္
မေကာင္းဘူး သိလ်က္နဲ႔ ဇြတ္၀င္ခဲ့
တစ္ခ်ိန္မွာ ေန၀င္မွာကုိ သိလ်က္နဲ႔ မုိက္မွားမိခဲ့သူ
အဆံုးေတာ့ အျပစ္ရဲ႕အခ ေသျခင္း

CHORUS
တစ္ခ်ိန္က အမွားနဲ႔ ငါဟာ လမ္းလြဲခ်ိန္
ကမ္းလက္တစ္ခုရွိေသး
ဒီအခ်ိန္အျပစ္လြတ္ၿပီ ကုိယ္ေတာ္ေရြးႏႈတ္ၿပီ
ဒုိ႔အတြက္ အသက္ကုိေပးခဲ့

VERSE 2
မစံုလင္တဲ့ ဒီလုိလမ္းက်ဥ္းေလး ေလွ်ာက္လွမ္းရတဲ့အခ်ိန္
မေမာဘူး သခင့္အခ်စ္တုိ႔ သိၿပီပဲ
အိမ္ျပန္ခ်ိန္မွာ ႀကိဳဆုိကမ္းလင့္မယ့္ လက္မ်ားရွိႏွင့္ၿပီ
ေတြးရင္း ဆက္ေလွ်ာက္လုိ႔ေနမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.