ကမ္းလင့္လက္မ်ားအတြက္

>>>Download

ေတးရး - မရန္ခြန္ဆန္
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1:
ရွင္သန္ကာ ေလာကထဲ အသက္ဆက္ကာ ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ ယွက္ေရာစုိးထိတ္စြာနဲ႔
လူအျမင္မွာ တကယ္ပဲ မၾကည့္ရက္စရာ လူ႕ဘ၀႐ႈံးၿပီလား
ျမင္သူတကာလွည့္ေရွာင္လုိ႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ေၾကကြဲရင္း ခါးသီးမြန္းၾကပ္ေနၿပီ
ကူညီကာ ေျဖသိမ့္အားေပးကာ ေပးဆပ္လုိက္ ေမတၱာတရား

CHORUS:
ကမ္းလင့္ေန ခ်ဳိ႕တဲ့လက္ေတြ လွမ္း၍ ဆုပ္ကုိင္ထူမစဥ္
က်ဳိးပဲ့ေနေသာ ႏွလံုးသားမွာ သခင့္ေမတၱာဂ႐ုဏာေတြ ေပ်ာ္၀င္စီးဆင္းေစသား
အငယ္ဆံုးေသာသူမ်ားနဲ႔ တစ္ေသြးတည္းအတူတစ္သားတည္း တုိးမွ်၀င္ ခံစားကာ
လူ႕အသုိင္းအ၀န္းထဲမွာ ထာ၀စဥ္ အတူတူ ရႊင္ၿပံဳးေပ်ာ္ႏုိင္ေစ

VERSE 2:
အေဖအေမမ်ားအျပစ္ေၾကာင့္လား ေရွးေဟာင္းဘ၀ ၀ဋ္ေၾကြးလား အျပစ္ဖုိ႔ စြပ္စြဲေနၿပီ
ေနထုိင္ရာ လူသားအသုိင္းအ၀ုိင္းက စည္းျခားစြန္႔ပစ္ထား
ဒီကမၻာေျမေလာကသား အားလံုးဟာ အျပစ္သားမုိ႔ ဘယ္သူမွ မသန္႔ရွင္းႏုိင္ဘူး
ၾကင္နာစြာ လူခ်င္းေဖးမပါ ဘ၀အသစ္နဲ႔အသက္တာအတြက္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.