ခ်စ္ေနခဲ့တယ္

>>>Download

CHORUS
ခ်စ္ေနခဲ့တယ္ အၿမဲပါပဲ
ခ်စ္ေနခဲ့တယ္ မေမ့ခဲ့ပါဘူး
ခ်စ္ေနခဲ့တယ္ ခ်စ္ေနခဲ့တယ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဟာ ဒုိ႔အတြက္ အစဥ္အၿမဲ

VERSE 1
လူသားအခ်င္းခ်င္းထားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ ေလာကကမၻာႀကီးထဲမွာ
မၿမဲပါ ခဏေလးနဲ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္
ဒါေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာ ဒုိ႔မ်ားကုိ

VERSE 2
အျပစ္မ်ားလွတဲ့ ေလာကလူသားဘ၀ကုိ
ေနာင္တရဖုိ႔ အၿပံဳးနဲ႔ သူေစာင့္လုိ႔ေန
ျပန္ခဲ့ပါ သူ႕ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နယ္ေျမ
ႀကိဳေနတယ္ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာ ဒုိ႔မ်ားကုိ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.