Album: အလင္းရဲ႕တံခါး၀-၂


 #
ေခါင္းစဥ္                                   
ေတးဆုိ                                
ေတးေရး
01 အသက္႐ွဴခ်ိန္တုိင္းျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းေသာမတ္(စ္)
02 လက္မ်ားရွိႏွင့္ၿပီဒီေလးစံပီး
03ျပန္ခဲ့သုိးသငယ္ဆုန္သင္းပါရ္ယားဘုိအိ
04သခင့္လက္ရာရိန္မုိးKNO
05အလင္းရဲ႕တံခါး၀ေရဗကၠ၀င္းေစာခူဆဲ
06တစ္ဖက္သတ္အခ်စ္ဟူးသယ္စံပီး၊ မုန္မုန္
07ကုိယ္ေတာ္အလုိေတာ္ရွိေသာစိတ္ထား   စင္ဒီ၊ ႀကိဳးၾကာစသာစိန္
08စည္းစိမ္၌အသက္မတည္ဘရိတ္ကီစသာစိန္
09စာနာစိတ္ေလးလုိတယ္စံပီး၊ ရတနာဦးစံပီး
10အလုိေတာ္ရဲ႕လမ္းအထမ္း(မ္)၊ ေမရီဆုိင္းရမ္ညီညီသြင္
11အိမ္ျပန္ခ်ိန္ခရစၥတုိဖာစံပီး
12အသက္လမ္းKNOKNO၊ Soriel
13၀ိညာဥ္မီးေအာင္ပဏ္၊ ဒါးလ္ပီး၊ ဇမ္ႏူး၊ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း  စတုန္း
14ဆာလံ ၁၁၇ေအာင္ပဏ္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.