တစ္ဖက္သတ္အခ်စ္

>>>Download

ေတးရး - စံပီး + မုန္မုန္
ေတးဆုိ - ဟူးသယ္

VERSE
တစ္ခ်ိန္က အမွားရဲ႕ပံုရိပ္မ်ား ခံစားရခ်ိန္မွာ
ေႏွာင္းမွရတဲ့ အသံုးမက် ေနာင္တေတြ
ဒီေလာကရဲ႕ အၾကင္နာတရား မတည္ၿမဲလြန္းပါလား
ကုိယ္တုိင္အမွားနဲ႔ ေျခေခ်ာ္မိစဥ္ စြန္႔ပစ္ၿပီ

PRE-CHO
ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ အေမွာင္ရဲ႕လမ္းမွာ
အဆုိးဘ၀ေတြအေဖာ္ျပဳရင္း
အိမ္ျပန္ရန္ ေမ့ထားတဲ့ လူသားအတြက္

CHORUS
သူဟာ ၾကင္နာတတ္လြန္းသူ ငုိေနသူအတြက္ အင္အားေပး
ဘယ္လုိအျပစ္မ်ဳိးမဆုိ သူအၿမဲပင္ ခြင့္လႊတ္ခဲ့
လုိေနခ်ိန္မွာ အစဥ္ရွိသူ ဘယ္လုိလူမဆုိ သူမေရြးဘူး
ငါေလ ဆုိးေပေနတုန္းကပင္ ဦးစြာသူခ်စ္ႏွင့္တဲ့
တစ္ဖက္သတ္အခ်စ္


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.