စကားတစ္ခြန္း၏ဒ႑ာရီ

>>>Download

ေတးရး - ၀ုိင္ယာ
ေတးဆုိ - ၀ုိင္ယာ

VERSE 1:
တစ္ခ်ိန္က ငါ့ကုိ မင္း ခရစ္ေတာ္ရဲ႕အမႈေတာ္ကုိ
ထမ္းမယ္သက္ဆံုးတုိုင္လုိ႔ ေျပာခဲ့တာ
အခုေတာ့ အရင္တစ္ခါလုိ သူ ဒီလုိစကားမ်ဳိးကုိ
ျပန္ေျပာဖုိ႔ ခက္ေနလုိ႔

VERSE 2:
ဟုိအရင္အတိတ္ေဟာင္းေတြအားလံုးကုိ တမ္းတေနဆဲ
အခုအခ်ိန္မွာမင္း ငါနဲ႔လမ္းခြဲတာ
ေတြးမရ ကုိယ္ခ်ာခ်ာလည္ကာ ယစ္မူးသြားတယ္
သူလမ္းလြဲေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီ

PRE-CHO:
အခုေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္းေလးမဆံုးေသးခင္
ျပန္စဥ္းစားၿပီးျပင္ဆင္ပါ
မင္းအေတြးေတြကုိ ေျမာင္းထဲပစ္လုိက္ပါ
ဘာေၾကာင့္လဲ မင္းကုိ ေျပာမယ္

CHORUS:
သခင္ေယ႐ႈခရစ္ဟာ ဒုိ႔အတြက္ သူအသက္စြန္႔ခဲ့ၿပီး
အျပစ္ကုိ သူ႕အေသြးေတြနဲ႔ ေဆးခဲ့တာ
အားလံုးကုိ ျပန္လည္ ေရတြက္ရင္း ခ်ီးမြမ္းလုိက္
အခ်ိန္မီ မင္းလွည့္ျပန္ခဲ့ေတာ့/လွမ္းလာခဲ့ေတာ့


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.