ခ်စ္ေနတဲ့သူ

>>>Download

ေတးရး - ေစာဂ်ဳိးဂ်ဳိ
ေတးဆုိ - စင္ဒီ၊ ႀကိဳးၾကာ

VERSE 1:
မင္းကုိ ခ်စ္ေနတဲ့သူ သူတစ္ေယာက္ေတာ့ရွိတယ္
မင္းကုိ အသက္ေပးခ်စ္ေနသူ
တစ္ဖက္သတ္အခ်စ္ေတြနဲ႔ အဆံုးမရွိေမတၱာေတြနဲ႔
မင္းကုိ ခ်စ္ေနတဲ့သူ

VERSE 2:
မင္းကုိ လြမ္းေနတဲ့ ျဖဴစင္ျခင္းအနမ္းေတြ
မင္းကုိ တကယ္ေပးစြမ္းႏုိင္သူ
မေျပာင္းလဲအခ်စ္ေတြနဲ႔ ရွင္းသန္႔ေမတၱာေတြနဲ႔
မင္းကုိ ခ်စ္ေနတဲ့သူ

RAP:
မေန႔ကေနဒီေန႔ မနက္ျဖန္မ်ား မဆံုးႏုိင္ေအာင္
သူ႕ရဲ႕ေခၽြးစက္ သူေပးဆပ္တယ္ သူ႕ရဲ႕အသက္ကုိေပးခဲ့
ကယ္တင္ျခင္းနဲ႔ ထာ၀ရအသက္ကုိ အားလံုးရေစဖုိ႔
တုိင္ေတာ္ေပၚမွာ အေသြးသြန္း
သူသိပ္ခ်စ္တဲ့ လူသားမ်ားအားလံုး တစ္ေယာက္မက်န္
အျပစ္ငရဲကလြတ္ဖုိ႔ လြတ္ေျမာက္ျခင္းေတြရဖုိ႔
ေပးခဲ့တဲ့သူ႕ေမတၱာ ျပခဲ့တဲ့သူ႕ေမတၱာ
ဒုိ႔အတြက္ေတာ့ ႀကီးမားလြန္းလွပါလား

VERSE 3:
မသိသလုိ မလုပ္ပါနဲ႔ ၾကင္နာတဲ့ သူတစ္ေယာက္ကုိ
မင္းစာနာ ျပန္ၿပီး ခ်စ္ပါလား
မွားမိခဲ့အရာမ်ား စြန္႔လႊတ္ပစ္ကာခ်န္ကာထား
မင္းအျမန္ လွမ္းလာခဲ့ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.