ထပ္မစဥ္းစားနဲ႔

>>>Download

ေတးရး - ဆူးေလး
ေတးဆုိ - ေအာင္ပဏ္း

VERSE 1:
ကုန္လြန္သြားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြမ်ား
ေနာက္ထပ္ ျပန္မရေတာ့
အခ်ိန္လွည့္ပတ္ေနဦးမလား
ခုိင္ၿမဲျခင္း တည္ၿမဲျခင္း ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစား

CHORUS:
မေန႔ကအတြက္ဆုိ ထပ္မစဥ္းစားနဲ႔
မနက္ျဖန္အတြက္ဆုိ ေခါင္းထဲမွာ
အတိတ္ကအေၾကာင္းေတြ ထပ္မစဥ္းစားနဲ႔
အနာဂတ္အတြက္ဆုိ ပူစရာလား
ဒါေတြဒါေတြ မစဥ္းစားနဲ႔
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံ အပ္ႏွံထား

VERSE 2:
ကုိယ္ခံစားရ ဆုေက်းဇူးေရတြက္လုိ႔ မကုန္ဆံုးေတာ့
ပူပင္စရာမ်ား မလုိေတာ့ဘူး
အစဥ္အၿမဲပဲ ၾကည့္႐ႈေန
ေစာင္မလုိ႔ အစဥ္အၿမဲမုိ႔ ေရး


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.