ဘုရားေပးေသာသံစဥ္

>>> Download

VERSE 1
အ႐ုဏ္ဦးအခ်ိန္ကေလးရဲ႕ သာယာၾကည္ႏူးမႈနဲ႔
ငွက္ကေလးမ်ားရဲ႕ ၾကည္ႏူးတဲ့ သီခ်င္းသံေတြအတြက္
ရင္မွာေလ အရမ္းကုိ ၀မ္းေျမာက္မိတယ္
ကုိယ္ေတာ္ေပးထားတဲ့ အရာေတြအားလံုးအတြက္ကုိေလ

CHORUS
တကယ္အံ့ၾသစရာ သက္ရွိသက္မဲ့အရာမ်ား
႐ွဴ႐ႈိက္ရတဲ့ ေလ နဲ႔ ေအးျမတဲ့ ေရ အတြက္
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း အၿမဲတမ္း သီဆုိမယ္
ဘုရားေပးတဲ့ ဥာဏ္ေတြနဲ႔ ဘုရားေပးတဲ့ သံစဥ္ေတြနဲ႔ေလ

VERSE 2
တခါတေလေတာ့ ဘ၀မွာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိရင္
ရႊင္လန္းတဲ့စိတ္ေတြ အေ၀းသုိ႔ ေရာက္ရွိတတ္တယ္
လူဆုိေတာ့ အၿမဲတေစ မျပည့္စံုႏုိင္ဘူးေလ
စိတ္ခ်မ္းေျမ႕သြားေအာင္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းဆုိမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.