နီးမလားေ၀းမလား

>>>Download

VERSE 1
လုိတာေတြထက္ ဒုိ႔ေတြပုိၿပီးေလ တခါတေလ တပ္မက္ခ်င္ၾကတယ္
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေဘးဖယ္ကာ ထင္သလုိျပဳတတ္တဲ့ ညာဥ္ဆုိး
တယူသန္စြဲေတြ ရင္မွာညႇိၿပီး မာန္မာနေတြေထာင္လႊားကာ
အေမွာင္ဖံုးတဲ့အသက္တာေလးအတြင္းမွာလႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ရင္း

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ေ၀း ေ၀း ေ၀း ေ၀းေနမွာလား
သူတုိ႔ဘ၀မီးအိမ္ စုိးရိမ္ပူစရာ ျဖစ္လုိ႔ေနၿပီ
တကယ္ပင္ နီး နီး နီး နီးလုိ႔ေနပါလား
အနာဂတ္အတြက္ လံုး၀ စိတ္ခ်သြားႏုိင္တယ္

VERSE 2
အၾကင္နာတရား အခုလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ရွာမွရွားမေတြ႕ႏုိင္ေလာက္ေအာင္
ကုန္ကာခမ္းသြားတဲ့ လူ႕ေလာကရဲ႕အလယ္မွာ
သင္ဘာလုပ္မယ္ စိတ္ကူးေသးလဲ ေတြေ၀ေငးငုိင္ေနဦးမလား
သခင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကြလာဖုိ႔အခ်ိန္ အလြန္နီးကပ္ေနၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.