ၾကည့္တတ္ရင္

>>>Download

ေတးရး - ေစာဖုိးခြား
ေတးဆုိ - ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

CHORUS:
(ဟား... ၾကည့္တတ္ရင္ မင္းေတြ႕မွာ
အုိ မင္းအနားမွာ အၿမဲရွိတာ
အုိ မင္းၾကည့္တတ္ရင္ မင္းေတြ႕မွာ
သူ မင္းအနားမွာပါ)

VERSE 1:
ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕ မနက္ျဖန္မ်ားစြာ
မွားယြင္းျခင္းမ်ား ထပ္ ထပ္ကာတုိးလာ
ခါးသီးျခင္းမ်ား ည ညအိပ္မက္မွာ
႐ုိးသားျခင္းမ်ား ေမွးမွိန္လာတဲ့ ေလာကမွာ
ဘ၀က အဓိပၸါယ္မရွိေတာ့ပါ

VERSE 2:
လွည့္ကြက္တစ္ခုရဲ႕ ညေနခင္းမွာ
အစားထုိးမရတဲ့ ဘ၀ေတြ ေၾကြပ်က္ကာ
အားကုိးမဲ့တဲ့စိတ္မွာ ေျခာက္ျခားလာ
မြန္းၾကပ္လြန္းလုိ႔ ထြက္ေပါက္ရွာရင္းမေတြ႕တဲ့ခါ
မ်က္စိမွိတ္ကာ ၾကည့္လုိက္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.