ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါေစ

>>>Download

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1:
တစ္ခါတစ္ရံ အေမွာင္လႊမ္းတဲ့ညေတြ စုိးမုိးခ်ိန္မွာ
ေက်းဇူးေတာ္ မခ်ီးမြမ္းႏုိင္ခဲ့ပါ
ခံစားဖူးတဲ့ ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ စဥ္းစားမိခ်ိန္မွာ
ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ျပန္ခ်ီးမြမ္းတတ္လာတယ္

CHORUS:
ရင္ခုန္စရာ ဒုကၡဆူးေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ သံစဥ္မဲ့ခ်ိန္မွာ
ႏွလံုးသားမွာ ခ်ီးမြမ္းသံမစဲပါ
ဒုကၡနဲ႔သုခ ႏွစ္ခုကုိ ႏႈိင္းၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္ရင္
အရာရာအားလံုးဟာ အဖဘုရားရဲ႕ လက္ရာ
(အရာရာအားလံုးဟာ အဖဘုရားေက်းဇူးေတာ္)

VERSE 2:
လူတုိင္းအတြက္ ေပးသနားေမတၱာ ေက်းဇူးေတြဟာ
ဒုိ႔အတြက္ဆုိ ခြက္ဖလားလွ်ံခဲ့တာ
လည္စင္းေပးေတာင္ ေပးဆပ္မရတာ သခင့္ရဲ႕ေမတၱာပါ
ခ်ီးမြမ္းခ်င္တယ္ အစဥ္ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းဆုိမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.