ေ၀းလြင့္ျခင္းရဲ႕တစ္ဖက္

>>>Download

ေတးရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး၊ ေဘဘီ

VERSE 1:
ပန္းေလးတစ္ပြင့္လုိပဲ ဒီဘ၀မ်ားဟာ
ဖူးပြင့္စမွာေတာ့တကယ္ကုိ အလွတုိ႔ျပည့္စံုလုိ႔
(ေငးေမာၾကည့္ေနတုန္း အခ်ိန္ခဏေလးမွာ
ညႇဳိးႏြမ္းရင့္ေရာ္လုိ႔ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရၿပီမုိ႔)
အိပ္မက္တစ္ခုလုိပဲ ရွင္သန္ခ်ိန္ေန႔ရက္မ်ားစြာလည္း
(မၿမဲျခင္းကမ္းပါးေပၚက ျဖတ္ေလွ်ာက္လုိ႔သြားေနဆဲ)

CHORUS:
(-- ေျပာင္းလဲလုိ႔ေနတဲ့ ဒီကမၻာႀကီး ယႏၱရား အဆံုးမသတ္ေသးခင္
     (ဒီအခ်ိန္နာရီမဆံုးခင္)
ေျပာင္းလဲလုိက္ပါလား ဒီဘ၀မွာ ေျခလွမ္းေတြမမ်ားေသးခင္
ကမ္းလင့္လုိ႔ေနတဲ့ ကုိယ္ေတာ္ရွင္မွာ ခိုလႈံတုိး၀င္ --)
အပ္ႏွံလုိက္

VERSE 2:
အမွတ္တမဲ့ရွိေနတဲ့ ဒီအခ်ိန္ေလးမွာ
လံုး၀အမွတ္မထင္တဲ့ အရာေတြေရာက္ေရာက္လုိ႔လာခဲ့
(ေ၀းလြင့္ခဲ့သူအတြက္ ေခၚသံၾကားလည္း
ကုိယ့္အတြက္မဟုတ္သလုိနဲ႔ ေရွ႕တုိးလုိ႔ သြားသူရယ္)
ေ၀းလြင့္ျခင္းရဲ႕တစ္ဖက္ ရင္ခြင္ဆီ သုိးေလးလွမ္းလာခဲ့
(အုိ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတြနဲ႔ သူေလ ဆီးလုိ႔ႀကိဳေနဆဲ)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.