ေမတၱာေၾကြး

>>>Download

ေတးရး - ခြန္ရွန္ဆုန္၊ ဘိြဳင္းေလး
ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1:
လုိခ်င္တာေတြ မရေတာ့တဲ့အခါ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ မေတြ႕ေတာ့တဲ့အခ်ိန္
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲၾက
မတူညီတာေတြ ေတြ႕မိတဲ့အခါ အမွားအမွန္ ျငင္းၾက အားႀကီးတဲ့သူ
တစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္အေပၚ စီရင္ခ်က္ခ်

CHORUS:
(အုိး မင္းလည္း အျပစ္သား ငါကုိယ္တုိင္လည္း အျပစ္သား
အျပစ္ကင္းသူမရွိ လူေတြအကုန္ တစ္ေယာက္မွမရွိ
ဘုရားေရွ႕မွာ လူေတြ အားလံုးဟာ အားလံုး အတူတူ)

VERSE 2:
ေသခ်ာတယ္ ဒီလမ္းၾကမ္းထက္မွာ ပန္းတုိင္တစ္ခုစီသြားၾကတဲ့အခါ
တစ္ေယာက္အျပစ္တစ္ေယာက္အေပၚ တင္ေနဦးမလား
အေစခံတာ သခင္တစ္ပါးတည္းအတြက္ပါ ေပးဆပ္ျခင္းမွာ မွားယြင္းမိရင္
ခ်စ္ေမတၱာ ရင္မွာ ပုိက္ထား

CHORUS 2:
(ဟုိး သခင့္ရဲ႕ခ်စ္သား သခင္ကုိယ္္ေတာ္တုိင္ ေရြးထား
အျပစ္ကင္းခြင့္မရွိ သခင္ကုိယ္တုိင္သာ လႊတ္ခြင့္ရွိ
အခ်စ္ေၾကြးသာတင္ေစ အားလံုးအေပၚ အားလံုးအေပၚမွာ)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.