ဒီအထဲကထြက္ခ်င္ၿပီ

>>>Download

VERSE 1
ဘ၀ဟာလည္း ခဏပါပဲ အခုိးအေငြ႕တစ္ခုလုိပဲ
ေန႔ျမင္လုိက္ ညခ်ိန္က် ေပ်ာက္ပ်က္လုိ႔ေနလည္း
မၿမဲတဲ့ဒီလူ႕ဘ၀ကုိ စြဲလန္းမိေနလုိ႔
ဘုရားရွင္နဲ႔ ေ၀းေနခဲ့ၿပီ

VERSE 2
သစၥာတရား ေမတၱာတရား ေခါင္းပါးလုိ႔လာၿပီ
နားလည္မႈ ခ်စ္ခင္မႈ နည္းပါးလုိ႔လာၿပီ
ေလာကအေမွာင္ထုထဲမွာ ေရွ႕ဆက္မိေနလုိ႔
႐ုန္းေလနစ္ေလဘ၀မ်ဳိး ျဖစ္ေနၿပီ

CHORUS
သခင္ဘုရားရဲ႕ ေမတၱာတရား ခံစားမိတဲ့အခ်ိန္မွာ
ရင္ထဲက ေသာကမီးလ်ံ ေအးစက္သြား
ခုိင္ၿမဲတဲ့ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာ ခြန္အားအသစ္နဲ႔
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေနာက္ဆံုးေတာ့
ဒီအထဲကထြက္ခ်င္ၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.