ေလာကသစ္

>>>Download

ေတးရး - ၀ုိင္ယာ
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1:        
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕စိတ္သေဘာထားေတြကုိ လူသားတုိင္းစိတ္မွာ ထားရွိႏုိင္ရင္
မၾကင္နာတတ္တဲ့ စိတ္ေတြ ဖယ္ရွားမယ္
ခရ္ေတာ္ရဲ႕အက်င့္တရားေလးေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္လာႏုိင္ခဲ့ရင္
ရန္လုိတတ္တဲ့ လူ႕ရဲ႕သေဘာမရွိလာႏုိင္ဘူး

CHORUS:
တံတုိင္းႀကီးမ်ားကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ႏုိင္ရင္ စည္းျခားမႈေတြ ေ၀းလြင့္ေစမယ္
အၿငိဳးအေတးထားတဲ့ အမုန္းတရားစိတ္ ဖယ္ရွားႏုိင္မယ္ဆုိ
ဒီေလာကႀကီးလည္း ဘုရားရဲ႕အလုိနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ ျပည့္လုိ႔ေနမယ္
လွပလြန္းတဲ့ ေလာကသစ္ကုိ ဒုိ႔ေတြ အလွသစ္မ်ားဆင္မယ္

VERSE 2:
ဘုရားရွင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ လက္ေတြ႕ခံစားမိရင္
သူေပးအပ္ထားတဲ့ ဒုိ႔တာ၀န္ေက်ဖုိ႔ကြယ္
ဘုရားရွင္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ၿပီးျပည့္စံုေစဖုိ႔ရန္
လူသားတုိင္း လက္တြဲ ဘုရားႏုိင္ငံတည္မယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.